Dřevostavby a jejich typy

Každý touží po dokonalém a klidném bydlení. Pokud si pod pojmem dokonalé bydlení představujete rodinný dům nejvyšší kvality s ohledem na rodinný rozpočet, tak může být dřevostavba vhodnou volbou.

Co je dřevostavba?

Představujete si dřevostavbu jako roubenku nebo srub někde na kraji lesa?  Tyto typy dřevostaveb jsou však jen jedním z mnoha druhů. Dřevostavba v dnešní době vypadá úplně jinak a i vy jich určitě denně pár míjíte ale nemáte ani zdání, že se jedná o dřevostavbu. Ze dřeva nebo z materiálů se staví nosné jádro dřevostavby, takže na první pohled vypadá jako zděná stavba. Ale jak se říká, první pohled může klamat. 

Sruby a roubenky 

Jsou dřevostavby tradiční, vystavěné z masivních trámů nebo klád horizontálně naskládaných na sebe. Patří tak k nejstarším typům dřevostaveb. Rozdíl mezi nimi je v rohovém spoji. Zatímco u srubového spoje klády přes roh „přečnívají”, roubenky jsou spojené do pravého úhlu. Sruby se obvykle staví z neopracovaných kulatých klád, zatímco roubenky z otesaných kvádrových trámů. Životnost srubu nebo roubenky je minimálně 100 – 200 let. Nejdůležitější je kvalitní zimní těžba kulatiny pro stavbu srubů. Cena srubu je srovnatelná s klasickou zděnou stavbou.

Skeletové dřevostavby

Dalším typem dřevostaveb jsou dřevostavby skeletové. Tento typ využívá stejný princip, jako mají betonové skeletové domy. Nosná konstrukce je tvořena opracovanými masivními nebo lepenými dřevěnými prvky. Tato základní nosná konstrukce je vyplněna lehkou konstrukcí, která staticky nespolupůsobí, tak jako u rámových dřevostaveb. Tento konstrukční systém se využívá především v projektech velkých veřejných staveb, nebo bytových domů.

Dřevostavby ze sendvičových panelů

Nosné systémové panely jsou obvykle tvořeny dvěma deskami na bázi dřeva a vnitřní vrstvou tepelné izolace, nejčastěji z pěnového polystyrenu. Tepelná izolace může být tvořena i měkkým materiálem, např. deskami z minerálních vláken. V takovém případě obvykle tvoří distanční konstrukci mezi deskami sendviče jiné tuhé prvky,  často KVH profily. Jednotlivé prvky nosné konstrukce se vyrábějí ve výrobě a na stavbě se po dodání montují. Na připravenou nosnou konstrukci se z vnější strany provádějí další vrstvy obvodového pláště. Z vnitřní strany se obvykle provádí obklad z deskových materiálů. 

Výhody konstrukce montované na stavbě:

  • lze postavit masivní konstrukce stavby s velkou pevnostní rezervou jednotlivých prvků 
  • možnost stavět i na těžko dostupných místech 

Dřevostavby z masivních panelů

Technologie masivních dřevěných panelů umožňuje snadno realizovat i odvážné architektonické návrhy moderních staveb. Masivní panelové dřevěné konstrukční systémy jsou složeny z plošných dřevěných panelů. Tyto panely jsou složeny ze tří a více vrstev. Ty jsou k sobě slepeny a  otočeny o 90°. Jednotlivá vrstva je pak složena z vedle sebe poskládaných prken, které mohou být mezi sebou slepeny. Hlavní výhodou u masivních dřevěných panelů je eliminace ortotropního chování dřeva díky křížem orientované vrstvě prken, velká prostorová tuhost objektů a velká statická i dynamická odolnost systému. Další výhodou je rychlost výstavby a zcela přírodní materiál konstrukcí a jejich povrchů.