Historie dřevostaveb

Český svaz řemesel – Tradiční poctivé řemeslo, u nás z módy ještě nevyšlo!

Dřevo je vnímáno jako tradiční materiál, sloužilo po dlouhá staletí jako surovina pro výstavbu nejen domů ale i kostelů. Časem bylo dřevo “nahrazováno” nepálenými i pálenými cihlami, takže se nadále používalo jen pro pro chatky, altány a přístřešky u domů na zahradách. S rozvojem výroby materiálů na bázi dřeva se však dřevo opět pro stavby vrací. Rychlostí montáže dřevostavby dokonce klasické domy pro bydlení předčí.

Vývoj konstrukčních systémů

Díky historickým nálezům prameny ukazují, že dnes používané konstrukční systémy se vyvinuly ze srubových a hrázděných staveb, které dále ovlivnily rozdělení používaných způsobů konstrukce u staveb. Ze srubových staveb se postupně vyvinula stavba masivní a ze staveb hrázděných stavba z tyčových prvků. Oba tyto způsoby jsou s jistými konstrukčními úpravami používány i v dnešní době.

Víte kde byste dnes mohli původní dřevěné stavby vidět? Ve velkém množství zůstaly zachovány v horských oblastech, kde typickou lidovou architekturu opravují nadšenci i chalupáři. Často na takových místech bývají stavěny nové roubenky v typickém lidovém stylu. 

Stavba roubeného stavení obvyklého pro 17. až 19. století představovala značnou investici a trvala dlouho. Všechny spoje dřeva bylo nutno dělat ručně, důležitá byla kvalita dřeva i výběr místa pro stavbu.Zatímco na vesnici dřevěné stavby zůstávaly, ve městech postupem času došlo k jejich nahrazení stavbami kamennými a cihlovými,

První dřevostavby systémem two-by-four

Po první světové válce se do Česka dostávají  lehčích konstrukce, které jsou jednou z prvních vlaštovek technologií dřevostaveb, která se u nás začala později prosazovat po sametové revoluci. Touto technologií byly původně postaveny například filmové Barandovské ateliéry v Praze.

V České republice máme tradici ve stavění dřevostaveb. 

Tradice dřevěných staveb sahá od Krkonoš, Vysočinu, Orlické hory, Šumavu a další oblastí, kde byl dostatek dřeva. Až do konce 19. století se na českém a moravském venkově stavělo převážně ze dřeva.