Životnost dřevostaveb

Jaké faktory ovlivňují fyzickou životnost dřevostaveb?

Fyzická životnost jednotlivých prvků stavby je deklarována normami a na její délku mají během jednotlivých etap její existence negativní vliv:

  • projektová dokumentace (špatně navržené materiály, konstrukční řešení, detaily)
  • realizace (nekvalitní stavební prácem nevhodné technické a technologické změny)
  • užívání (nevhodné klimatizace, nedostatečná údržba)
  • nepředvídatelné události (živelné pohromy, požáry apod.)
  • změny v normách a předpisech

Životnost dřevěných konstrukcí dokazují stavby po celém světě, které stojí stovky let. O životnosti konstrukce rozhodují především konstrukční detaily, kvalita jejich provedení a kvalita použitých materiálů. Roli hraje i kvalita návrhu a projektu domu. Nejlepší ochranou dřevěné konstrukce je samotný výběr konstrukčních řešení. 

Ve společnosti postupně roste důvěra k dřevostavbám rok od roku zastupují větší procento v celkovém počtu postavených domů. Postupně se setkáváme se stále menšími pochybnosti. 

Téma životnosti dřevostaveb je něco jako Colombova žena – všichni o ní mluví, ale pořádně se neví, co to je. Na naše konstrukce z ThermoWoodu nabízíme garanci až 70 let. Každá stavba obsahuje prvky dlouhodobé životnosti, což jsou základy, schodiště, stropy, krovy, svislé nosné konstrukce, které po dobu užívání většinou neměníme a prvky životnosti krátkodobé, u kterých se předpokládá alespoň jedna výměna za existenci stavby. Může jít o okna, konstrukci střechy či střešní krytinu, dveře či fasádu. Chcete mít také dřevostavbu? Vyberte si z naší nabídky. A kontaktujte nás